Quy trình mạ kẽm nhúng nóng

Các bước của quy trình mạ kẽm nhúng nóng được thực hiện qua các bước sau:
Bước 1 : Tảy dầu mỡ
Sản phẩm sẽ được tảy dầu mỡ bằng dung dịch NaOH trong khoảng 30 phút. Rửa sạch các dung dịch có trên sản phẩm bằng nước.

Bước 2 : Tảy axit
Nhúng toàn bộ sản phẩm cần tảy vào dung dịch HCl nồng độ từ 8 – 15% nhiệt độ 10 – 30oC. Tùy theo mức độ gỉ, thời gian ngâm từ 20 – 60 phút.
Rửa sạch Axit và các chất còn bám trên bề mặt sản phẩm bằng nước.

Bước 3 : Nhúng trợ dung.
Nhúng sản phẩm vào dung dịch Kẽm clorua và Amoni clorua ( Tỷ trọng dung dịch 12 -15o Be, hàm lượng Fe < 1,5g/lít). Nhiệt độ từ 60 – 80oC trong khoảng 2 -3 phút.
Mục đích của bước này : nhằm loại bỏ các Ion muối, sắt và màng axit.

Bước 4 : Mạ kẽm.
Nhúng sản phẩm trong khoảng 2-5 phút tùy theo trọng lượng (tùy theo trọng lượng nhúng) nhiệt độ 440 - 450oC. Gạt xỉ ở trên bề mặt kẽm nóng chảy và tiến hành lấy sản phẩm lên trong khoảng từ 1 – 2 phút, kết hợp tạo rung để làm rơi kẽm thừa.
Mục đích : Nhằm bảo vệ thép không gỉ.

Bước 5 : Chống mốc bề mặt sản phẩm và làm nguội.
Nhúng sản phẩm vào dung dịch Cromate nồng độ 1 – 1,5 o/¬¬oo  khoảng 30 giây. Vớt sản phẩm ra và để nguội.

Bước 6 : Kiểm tra sản phẩm.
Kiểm tra bề mặt sản phẩm bằng mắt và bằng máy đo chiều dày lớp mạ.
Nếu sản phẩm không đạt sẽ chuyển qua bước tảy axit và tiến hành làm lại.

 Bước 7 : Giao khách hàng.
Sản phẩm sau khi đã được kiểm tra đạt tiêu chuẩn sẽ được giao cho khách hàng.

 


Share