Tiêu chuẩn sản phẩm

Công ty áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo những tiêu chuẩn khắt khe của tiêu chuẩn Iso : 9001 – 2008. Quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO được tiến hành theo các bước sau :

- Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

- Kiểm soát quá trình thi công.
- Bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống máy móc phục vụ sản xuất.
- Kiểm soát thành phẩm và quá trình bán thành phẩm.
- Đạo tạo nâng cao tay nghề công nhân. Trong đó, mọi hoạt động của các bộ phận từ quản lý đến cán bộ công nhân viên đều thực hiện theo đúng quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Bộ phận lãnh đạo cung cấp, đào tạo các nguồn lực cần thiết, theo dõi tính hiệu lực và đảm bảo hệ thống chất lượng được thực hiện theo đúng mục tiêu chất lượng và chính sách chất lượng đã cam kết.
- Sản phẩm đến tay khách hàng phải được đảm bảo về chất lượng, theo đúng tiêu chuẩn và được khách hàng chấp nhận.
- Thường xuyên tìm hiểu ý kiến khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để sản phẩm tạo ra luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.


Share